Peygamber Efendimiz Kur’an-ı kerimin her âyetini tefsir etmiş midir? Öyleyse huruf-ı mukatta gibi (elif-lam-mim gibi) müteşabih âyetlerin tefsirini niçin bilmiyoruz?
Etmiştir; ancak bu tefsirlerin tamamı bize intikal etmemiştir.
15 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar