Fetva sormak için nasıl bir yol izlemeli? Tanıdığımız tüm hocalara sormalı mıyız? Bir hocaya sorup bununla mı amel etmeliyiz? Farklı cevaplar alırsak ne yapmalıyız?
Eski âlimler tarafından yazılmış (Nimet-i İslam gibi) muteber bir  ilmihale müracaat etmelidir. Burada bulamazsanız ilmine ve takvasına itimat ettiğiniz bir müslümana sorarsınız. İlmine ve takvasına itimat edilen farklı hocalara sormak ve bunlardan alınan farklı fetvalardan birine uymak caizdir. Dünyaya düşkün, şer’î hükümlere uymakta lakayt davranan, usul ve fürudan haberi olmayan sıradan birine sual sormak ve sözüne uymak insanı mesuliyetten kurtarmaz.


15 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar