Nişanlımla dinî nikâhımız vardı. Talâk hakkını bana verdi. Bir müddet sonra anlaşamadık ayrıldık. Başkasıyla evlendim. İlk nikâhımın bitip bitmediğinden şüphe ediyorum. Ne dersiniz?
Kadına ‘Kendini boşa’ diye talâk hakkı verilmişse, o mecliste kullanması lazımdır; başka bir mevzu konuştuktan sonra veya  o meclisten ayrılınca hak düşer. Ama ‘Dilediğin zaman kendini boşa’ denmişse, her dilediği zaman bu hakkını kullanabilir. Önceki nikâhın devam ettiği anlaşılıyor. Kendisiyle konuşup, talâk vermesini temin etmelidir. Sonra iddet bekleyip, şimdiki kocanızla yeniden nikâh kıyarsınız. Bu takdirde çocuğunuz da gayrı meşru olmaktan çıkar; sahih nesebli hâle gelir. Nişanlı iken nikâh kıymanın mahzurlarını buradan anlamalıdır.


14 Nisan 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar