İslâm hukukunda sadece ehli kitap mı köleleştirilebilir? Müşrikler köleleştirilemez mi?
Harbde mağlup olanların köle yapılması için bunların ehl-i kitab olması şart değildir. Her din mensubu bu şümule girer.


14 Nisan 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar