Mâlikî mezhebindeki bir hanımın hayz âdeti 9 gün, temizlik âdeti 21 gün. 1 gün kan görse, 5 gün temiz olsa, 5 gün kan görse, aradaki temizlik günlerinde namazını kılar ve cima caiz olur. Toplamda 11 gün değil 6 gün hayz görmüş sayılır doğru mudur hocam?
Mâlikî mezhebinde, hayz günlerinde kanlı günler arasındaki temiz günlerde, namaz kılar; vaty caiz olur. Bu misalde, kanlar arasında 15 gün veya daha fazla temizlik olmadığından, 1 gün kan ile 5 gün kan bir hayzdır. Bu 6 gün hayz olur. Aradaki kan gelmeyen 5 gün temizlik olur. Ancak bir sebeple, hem Hanefî hem de Mâlikî mezheblerini taklid ediyorsa, meselede iki mezhebi de tatbik etmelidir.


22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar