Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Köy enstitülerinin açılma sebebi, maksadı nedir?
Köyün istidadlı gençlerini inkılapçı hedefler istikametinde yetiştirerek köylülere rol modeli hâline getirmek ve ayrıca köylüyü yerinde tutmak maksadıyla kurulmuştur.


22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar