Namaza yeni başlayacak Hanefî, kılmadığı vitr namazları için bu namaza sünnet diyen âlimlerin ictihadına uysa olur mu?
Vitr namazı İmam Ebu Hanife’ye göre vâcibdir. İbadetlerde İmam Ebu Hanife’nin kavline uyulur. Kaza etmesi lâzımdır.


13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar