Hukuk fakültesi tahsili, insana ne kazandırır?
Hakkı verilerek ikmal edilen bir hukuk tahsili, modern hukukun iktisadi, siyasi vs. dinamiklerini kavrayabilmeye; bugünkü hukuk sisteminin mantığını idrak etmeye yardımcı olur. Analitik düşünmeyi, muhakeme kabiliyetini, okuma zevkini, çalışma aşkını kazandırır. Hukuk, dünya hayatının büyük bir kısmını işgal eder. Hukuk fakültesini bitiren bir kimsenin, iktisat, tarih, ilahiyat gibi sahalardaki gündelik meseleleri anlaması daha kolaydır. Hukuk tahsilinin bir insana fayda verip vermemesi, şahısla alakalıdır. Şahıs, hakkını verirse, istifade eder.


13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar