Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde İstanbul’daki tılsımlardan bahsediyor. Bu gerçek midir?
Eski insanlar, şehirleri ve binaları muayyen tılsımların koruduklarına inanırdı. 


13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar