Mecelle’nin 77. maddesinde “Beyyine, hilaf-ı zahiri isbat için ve yemin, aslı ibkâ içindir.” diyor. Bu maddeye göre yemin edilen bir mevzu artık katidir denebilir mi? Mesela bir adam diğer adamın kendisine borcu olduğuna dair yemin etse diğer adamda bunu reddetse burada kimin sözüne itibar edilir? Bu maddedeki yeminin aslı ibkâ etmesini nasıl anlamamız lâzımdır? İslâm Hukuku’nda yemin, delil teşkil eder mi?
Davacının yemin etmesi hiçbir şey ifade etmez. Davasını şahid veya sened ile ispat edemeyen davacı, davalıya borçlu olmadığına dair yemin etmesini teklif eder. O da borçlu olmadığına yemin ederse, dava düşer; çünkü başka delil yoktur. Sonradan bir delil ortaya çıkarsa yeniden dava açılabilir.


2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar