Taş devri gerçekten yaşanmış mıdır? Öyle ise bu, İslâmiyete ve Âdem aleyhisselâmın varlığına muhalif olmaz mı?
İlk insan Âdem aleyhisselâmdır. İlk insanların medenî olduğunu din kitapları bildiriyor. Taş Devri vesaire gibi şeyler tamamen farazîdir. İptidai yaşayan insanlar her zaman olmuştur. Bunlar insanların iptidaîlikten medenîliğe inkişaf ettiğini göstermez. Pek çok medeniyet çökmüş; medenî cemiyetler iptidaî hâle dönüşmüştür.


2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar