Mürcie mezhebi de Ehl-i sünnet gibi amelin imandan cüz olmadığı görüşünü müdafaa ediyor. İkisi arasında ne fark vardır?
Mürcie amele hiç kıymet vermez; hatta amelin inkârını bile küfür saymaz.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar