Ka’be’nin bulunduğu yerde 70 kadar peygamberin kabri olduğu doğru mudur? Öyle ise tavaf edilirken üzerine basılmış olmuyor mu?
Böyle ise de, nerede bulundukları belli değildir. Tavaf, şer’î emirle yapılmaktadır. 
Alakalı Başlıklar