Osmanlıların, her defasında verdiği sözde durmayan Karamanoğlu Beyliği'ne gösterdiği müsamahanın sebebi nedir?
Karamanoğlu Beyliği, Anadolu beylikleri arasında hem güçlü, hem de nüfusu en fazla olanlarından birisiydi. Üstelik Osmanlı hanedanı ile evlenme sebebiyle yakın akrabalıklar kurmuştu. Bunun hatırına hep tolerans görmüştür. Bir de mertlikleriyle tanınan Osmanlılar, bazen herkesi kendileri gibi zannedecek kadar saflık göstermişlerdir. Bu toleransın, bizce malum olmayan siyasî sebepleri de olabilir.
Alakalı Başlıklar