Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Osmanlıların, her defasında verdiği sözde durmayan Karamanoğlu Beyliği'ne gösterdiği müsamahanın sebebi nedir?
Karamanoğlu Beyliği, Anadolu beylikleri arasında hem güçlü, hem de nüfusu en fazla olanlarından birisiydi. Üstelik Osmanlı hanedanı ile evlenme sebebiyle yakın akrabalıklar kurmuştu. Bunun hatırına hep tolerans görmüştür. Bir de mertlikleriyle tanınan Osmanlılar, bazen herkesi kendileri gibi zannedecek kadar saflık göstermişlerdir. Karaman Beyliği, muayyen zamanlarda suri (görünüşte) de olsa Memluklerin tâbii idi. Osmanlılar, Memluklerle arayı bozmak istememiştir. Bu toleransın, bizce malum olmayan siyasî sebepleri de olabilir.


21 Nisan 2018 Cumartesi
Alakalı Başlıklar