Günümüzde elimizde bulunan muharref Kitab-ı Mukaddeste onların inandıkları Tanrının adı olarak geçen Yehova da Allah’ın adı olabilir mi?
Allahü teala'nın isimleri İslâm inancına göre tevkifidir; yani Allahü Teala'nın bildirmesine bağlıdır Kur’an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde gördüğümüz şekliyle Allahü Teala böyle bir ismi olduğunu bildirilmiyor. Bugünkü Tevrat, sonradan toplanmış, insan eliyle yazılmış, neresinin Allah kelâmı, neresinin insan sözü olduğu bilinmeyen bir kitaptır. Burada geçen bir ibare ile hüküm verilemez. Yahve, Ya Hû sözüne benziyor. Yahudilikte Allah'ın ismi söylenmez. Musa şeriatında da Allahü Teala'nın ismi Allah’dır. Nitekim Elohim, Allahümme’nin karşılığıdır. Yahve (Yahova), Yahudilikte Allahü Teala'nın ismi değil, zamiridir.
Alakalı Başlıklar