Bir harama helal demek, farzı inkâr etmek gibi şeyler insanı kâfir ediyor. Caferîler mut’a nikâhını caiz görüyor. Ayaklara mesh etmeyi kâfi görüyor. Onlar neden tekfir edilmiyor?
Zaruriyat-ı diniyyeyi, haram olduğunda veya farz olduğunda ittifak olan hususları inkâr küfürdür. Eğer âyet ve hadislerde yanlış da olsa bir te’vil varsa tekfir edilmez. Mut’a nikâhı ve abdestte ayağını yıkamamak da böyledir.
Alakalı Başlıklar