‘İtikatta mezhep tabiri hatalıdır. Mezhep, amel hususunda olur’ diyenler var. Ne dersiniz?
İtikada dair hususlar herkes için umumidir. İtikatta mezhep, Ehl-i sünnet ve cemaattir. Ancak Ehl-i sünnet ve cemaatte bazı meselelerin içtihada bırakıldığı görülür. Bunlar hakkında İmam Mâtüridî ve İmam Eş’arî’nin ictihadları vardır. Böylece bu iki zatın adıyla iki ekol meydana gelmiştir. Buna mezheb demek esasen doğru değildir; aynı mezhebin iki koludur. Zira Hanefîler, Mâturidî, diğer mezhepler umumiyetle Eş’arîdir.
24 Mayıs 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar