Bir insan kendi kavmini sevmekle kınanabilir mi?
Kişinin kendi kavmini, kabilesini, aşiretini, milletini sevmesi, onun iyiliğini istemesi ve çalışması, dinen caiz ve makbuldür; ancak taassuba kaçması, başka kavimleri, milletleri kötülemesi caiz değildir.
24 Mayıs 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar