Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçen kavim kelimesi neyi ifade eder?
Arapça’da kavim, aynı ırka mensup insanları ifade eder. Kur’an-ı Kerim'de geçtiği yere göre hem millet, hem ırk, hem topluluk gibi farklı manalar taşımaktadır.


24 Mayıs 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar