Kur’an-ı kerim okununca susup dinlemek lâzım geldiğine göre, mukabele okumak mahzurlu değil midir?
Ramazanda ve her zaman mukabele okumak, yani bir kimse Kur’an-ı kerimi sesli okuyup, başkalarının dinlemesi veya hem dinleyip hem tekrar etmesi câiz ve sevaptır. Bu, Cebrâil aleyhisselâmın, her sene gelerek,  o zamana kadar nâzil olmuş âyet-i kerimeleri okuması ve Resulullah aleyhisselâmın da tekrar etmesine dayanır. ‘Kur’an-ı kerim okununca susup dinleyin’ meâlindeki âyet-i kemire, cemaatle namazda kıraat edildiği zaman susup dinlemek gerektiğine delâlet eder. Namaz dışında da böyledir. Mukabelede dinleyen de tekrar ettiği için, buradaki susmak, okunanın dışında bir şey söylemeye mahmuldür. Mukabelede tekrar etmeyip dinlese, dinleme; gözü ile takip etse, gözüyle takip etme sevabı alır; ama hatim etmiş olmaz. (Hindiyye)24 Mayıs 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar