Hanımla münakaşa ederken boşama niyeti olmaksızın "çocuğunu da al, annenin evine git!" dedim. Talâk oldu mu?
Hayır. Böyle kinâye sözlerde yapılan talâka bâin talâk denir. Bâin talâkta boşama niyeti aranır.
5 Eylül 2015 Cumartesi
5 Eylül 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar