Nikâh esnasında kadına mehir olarak yapılacak olan düğünde takılacak takıların tamamı üzerine anlaşılsa, halvet veya zifaf olmadan erkek talâk verse, kadının mehri nasıl tesbit edilir?
Mehr, nikâhın şartı değil, neticesidir. Mehr belli değilse, mehri misl verilir. O da kadının sosyal çevredeki akranlarının, bu tesbit edilemiyorsa, kızkardeş, amca kızı, hala gibi akrabasının aldığı mehrdir. Zifaf ve halvet olmadan ayrılmış ise mehr-i müsemmanın (belli mehrin) yarısı verilir. Mehr-i mislin yarısı olmadığı için, kadına muta verilir. Bu da tepeden aşağı elbisedir.


5 Eylül 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar