İnternetten alış-veriş yaparken kişiye sözleşme adıyla bazı maddeler sunulsa, çok kişi de bunları okumadan imzalasa, içinde akdin fesad ya da butlanına sebep olacak maddeler varsa, ne lâzım gelir?
Okumadan imzalamamak gerekir. İmzalanmışsa, şartlar kabul edilmiş, demektir. Bunlardaki fâsid veya bâtıl şartlar, akdi ifsad eder.
7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar