Ayın yarılması hâdisesi o devre ait ecnebi kaynaklarda geçiyor mu?
Tedkik etmedim. Hâdise 1500 sene öncesine aittir. Bu bir mucizedir. Allah, başkalarına göstermemiş olabilir. Zira mucizeden maksat, peygamberin tebliğine muhatap olanları ikna etmektir.
7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar