Kımız, Türklerde bahsedildiği kadar tutuluyor muydu?
Kımız, mayalanmış ve alkol teşekkül etmiş kısrak sütüdür. İçilmesi caiz değildir. Türkler müslüman olduktan sonra, kımız içmeyi terkettiler. Göçebe topluluklarda dinî hayat zayıf olduğu için, kımız âdeti devam etti. Mamafih İmam Ebu Hanife’ye göre sarhoş etmeyecek mikdarı, ilaç ve hazım gibi sebeplerle içilirse caizdir. Ama Hanefide fetva böyle değildir. Üç mezhebde hiç caiz değildir.
7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar