Kur’an-ı kerimde Rum suresinin meâli “Kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir” olan 21.âyetinde geçen eş kelimesinin manası nedir?

Tefsirler, buna eş değil, zevce ma’nâsı vermiştir. Nitekim Kurtubî, ezvac (eşler) kelimesini, zevceler olarak tefsir buyurmuş. Burada kadınların, erkeğin nutfesinden yaratılmasına veya Havva'nın Adem aleyhisselâmdan yaratılmasına işaret vardır. Size kendi cinsinizden, yani insan olarak eşler yaratmak ma’nâsı da muhtemeldir. (Mefatihü'l-Gayb)
10 Ocak 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar