Bir şahsı taammüden katl eden, katl kasdıyla yapmadım dese, kavedden kurtulur mu?
Burada söze bakılmaz. Âlet-i câriha (bıçak, tabanca gibi öldürücü bir silahla) vücudun öldürücü nahiyesinden vurmuş ise taammüden sayılır. Ama taammüdün hilafına delil varsa, mesela av zannedip vurmuşsa, mahkeme burada takdir eder.
28 Aralık 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar