Ehl-i Sünnet anlayışının iman ve amel anlayışıyla Kur'an-ı Kerim'deki iman ve amel anlayışının bir olmadığını söyleyene ne cevap verilebilir?
Ehl-i sünnet âlimleri, Kitab ve sünnetteki meselelerden açık olanları öylece benimsemiş; açık olmayanların da manası hakkında icma’ya vararak Ehl-i sünnet itikadını meydana getirmiştir.
28 Aralık 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar