Süt kardeş ile halvet etmek câiz midir?
Her ne kadar sütkardeş ile evlenmek haram ise de, süt mahremleri, neseben mahremler ile her hususta aynı hükümde değildir. Bir erkeğin, süt kız kardeşi ile halvet etmemesi, yani baş başa kalmaması vâcibdir. Fitne tehlikesi varsa, başına, kollarına da bakması ve beraber seyahate gitmesi mekruh olur. (İbni Âbidin, Bakma ve Dokunma bahsi)
20 Aralık 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar