Süt annesinin süt çocuğu ve bu çocuğun kardeşleri mahrem midir?
Bu çocuk, süt kardeşi olduğundan mahremdir; bununla evlenemez. Ama bu çocuğun kardeşleri, süt kardeşe yabancıdır. Süt annenin neseben (doğurduğu) veya redâen (süt) çocukları, bu diğer süt çocuklarına mahremdir. (Hindiyye, Nimet-i İslâm)
20 Aralık 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar