Üç ortaklı inan şirketinde, ortaklardan biri kendi parası ile mal alıp, ortağı olduğu şirkete bunu sattığı takdirde, kendi kendine mal satamayacağı için câiz olmaz mı?
Bu malın muayyen hissesini başkasına satmış olur. Câizdir.
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar