Hisse senedi alıp satmak caiz midir?
Hisse senedleri, her ne kadar şirket ortaklığı gibi gözüküyorsa da, gerçekte tam olarak böyle değildir. Bunları İslâm hukukundaki akidler kategorisinde bir yere yerleştirmek kolay değildir. Bu hisselerin alış-verişinde de şer’î hukukun aradığı şartlar her zaman tam olarak tahakkuk etmemektedir. Nihayet bu gibi satışlar, müslümanın menfaatine olmak kaydıyla dârülharbde, İmam Ebu Hanife ve Muhammed'e göre caizdir. Bu da meşru işlerle uğraşan şirketlerin senedini almakla kayıtlıdır. Şirket ortaklarının gayrı meşru işler (fâizli muamele gibi) yapması hâlinde, sened sahibinin mesuliyeti de ayrı bir meseledir. Ancak devamlı al-sat suretiyle bu işle meşgul olmak, spekülatif borsa düzeninin mevcut olduğu yerlerde, kumar gibidir. Bunun dışında kişi, parasını değerlendirmek maksadıyla, bilenlerle meşveret neticesinde kârlı gördüğü bir şirkete yatırır. Paraya ihtiyacı olduğu zaman bozdurur. Ama an itibariyle al-sat yapmaktan kaçınmalıdır.
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar