Reşit, âkıl ve bâliğ, birbirini seven ve evlenmek isteyen iki talebe genç, aileleri izin vermezler düşüncesiyle, haramdan ve zinâdan korunmak için ailelerine haber vermeden belediye kaydı ya da dinî nikâh kıydırmaları câiz olur mu?
Üç mezhebde ve Hanefî’de İmam Muhammed'e göre, bâliğa kız, velisi izni olmadan evlenemez. Nikâh gibi ulvî ve mühim bir müesseseyi dört mezhebe uygun yapmalıdır. Ailelerden gizli yapılan işlerden de sonradan ictimaî problemler doğması çok muhtemeldir.
27 Temmuz 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar