Ehl-i kitab (Yahudi ve Hristiyan) kadınlarla evlenmenin helâl olduğu âyet-i kerimede geçiyor. Fakat fıkıh kitaplarında bunun tahrimen mekruh olduğu söyleniyor. Allah’ın helâl dediğine nasıl haram denebilir?
Ehl-i kitab ile evlenmek, helâl değil, câizdir. Câiz, haram olmayan, sahih olan demektir. Câiz olan bir şey, mekruh olabilir. Ehl-i kitab ile yapılan evlilik sahihtir. Bu kişi zina etmiş olmaz. Ama böyle bir evlilik, dârülislâmda tenzihen, dârülharbde tahrimen mekruhtur. Nitekim bâin talâk da muteberdir; ama mekruhtur.
27 Temmuz 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar