Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir kimse bir kimseden cebren hediye isteyebilir mi?
Cebren hediye olmaz; cebren aldıysa gasp olur. İstemek câizdir; ama makbul değildir. Bir günlük nafakası olanın dilenmesi ise câiz değildir.


27 Temmuz 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar