Sebepsiz talâk, yani kadını sebepsiz yere boşamak hukuken hüküm ifade eder mi?
Şer’en muteberdir; fakat sebepsiz boşamak mekruhtur.


3 Mayıs 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar