Millî marş okunurken hazır ol vaziyetinde durmak bid'at sayılır mı?
Dinde yenilik çıkarmak veya meşru temeli bulunmayan bir ameli ibadet kasdıyla yapmak bid’attir. Dinle alâkası olmayan şey bid’at olmaz. Millî marş okunurken ayakta durmak kanunî ve örfî bir husustur.
28 Nisan 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar