Hanefî’de bey-i mezâmin (bir hayvanın dölünün satılması) bâtıldır. Ancak günümüzdeki veterinerler en çok bu usulle para kazanıyor. Bunun şer’î hukuka uygun bir şekli var mıdır?
Hayvanın hayvana aşması karşılığında para almak caiz değildir. Ancak döl sahibi hayvanın masraflarının karşılığı para alınabilir. Veya yavrunun satışı va’d edilir. Yavru doğunca tekrar akid yapılır.
28 Nisan 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar