Bir şirkete yaptığımız web sayfasında noel tebriki var. Bize günah olur mu?
Yapılan işin bizzat kendisi günah değilse, günaha vesile olmasından dolayı mesuliyet terettüb etmez. Web sayfasında günah da işlense, sayfayı yapana değil, yaptırana günahtır. Nitekim kilise tamirinde çalışmak, gayrımüslimin şarabını taşımak, kâfire küfr alâmetleri satmak, şarap yapana üzüm satmak câizdir.
21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar