Bir kimse fakire para hediye etse; sonra bunu zekâtına saymak istese câiz midir?
Önce hibeden rücu ettim der. Sonra mal hâlen fakirin elindeyse bunu zekâtına sayması câiz olur. Değilse olmaz. (Hindiyye.)


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar