Fıkıh kitaplarında şöyle bir ifade geçiyor: “Haraca sebep olan şeyi yapmasında zaruret varsa, o farzı terk etmesi veya haramı zaruret mikdarı işlemesi câiz olur. Zaruret ile yapılan şeyde, zaruret bitince harac devam ederse, yine böyledir.” Zaruret ile yapılan şeyde, zaruretin bitip de haracın devam ettiği bir misal verebilir misiniz?“
Ölmemek için şarap içen kimse, ölüm tehlikesi geçtikten sonra, harareti gidermek için şarabdan başka içecek bulamazsa, ihtiyacı kadar içmesi câiz olur.


24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar