Fıkıh kitaplarında şöyle bir ifade geçiyor: “Başka mezhebi taklid ederken, o işin o mezhebde sahih olmasına mâni olan, fakat kendi mezhebinde veya diğer bir üçüncü mezhebde mâni olmayan ikinci bir harac hâsıl olursa, bu işi her üç mezhebe göre yapmağa devam eder.” Bu ifadeyi anlatan bir misal verebilir misiniz?
Abdestte bir sebepten Şâfiî mezhebini taklid eden Hanefî, tavafta kadına değip de abdesti bozulmasın diye bu hususta Hanefî’yi taklid edebilir. Bir özür sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden Hanefî, mukim iken (seferî olmadığı halde) namazı cem etmek (birleştirmek) gerekirse, Hanbelî mezhebine göre abdest alması da mümkün değilse bile, namazı bu mezhebe uyarak cem edebilir.


24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar