Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Mâlikî mezhebinde seferî ile mukîmin birbirlerine imam olması câiz midir?
Mekruhtur. Çok iseler, mukimler kendi arasında, seferîler kendi arasında cemaat ile kılabilir. Mâlikî’yi taklid eden Hanefî, kendi mezhebine uyar. Yani onun için böyle bir cemaat mekruh değildir.


24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar