Bir kimse fakir olup, gücünün üzerinde bir adakta bulunsa, yerine getirmeye mecbur mudur?
Nezr edilen, adak yapılan sadakanın mülkünden çok olmaması lâzımdır. Bu ise, adak yaptığı sırada verebileceği bir mikdardır. Meselâ bir koyun kesmeği adasa, koyun kesecek kadar parası yoksa, adak sahih olmaz. Çünki kan bölünemez. Ama 100 lira sadaka vermeyi adasa, ama 50 lirası olsa, adak yalnızca bu 50 liradan sahih olur, 100 lira vermesi gerekmez. Zira mal bölünebilir.


2 Ağustos 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar