Sakalı jiletle kazımak ile makine ile almak arasında fark var mıdır?
İkisinin de hükmü aynıdır. Şu kadar ki, Mâlikî mezhebinde bir kavle göre sakal veya vücuddan bir kılın kazınması, abdesti bozar.


15 Haziran 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar