Abdülfettâh Ebû Gudde Ehl-i sünnet midir?
Kendisi Suriyeli bir Ehl-i sünnet âlimidir. Muhaddistir. Meşhur Osmanlı âlimi Zâhid el-Kevserî'nin icâzetli talebesidir.
15 Haziran 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar