Örümcek kafalı ne demektir?
Örümcek ağı, örüldüğü yere uzun zaman hiçbir şeyin girmediğini temsil eder. Örümcek kafalı, taassup sahibi demektir. Hiçbir bir fikre ve bilgiye açık değildir. Müslüman hiçbir zaman örümcek kafalı olamaz. Zira İslamiyet ilim öğrenmeyi, din ve dünya işlerinde hep ilerlemeyi emreder. Müslümanlara örümcek kafalı demenin altında yatan psikolojik sebebi, "örümcek hicret günü mağaraya ağ örerek müşrikleri alt etmiştir" şeklinde izah etmek doğru değildir.


8 Haziran 2024 Cumartesi
Alakalı Başlıklar