Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Sultan Abdülhamid’in abdestsiz yere basmamak için odasında kiremit bulundurduğu doğru mudur?
Zevcesi Behice İkbalefendi hatıralarında abdestsiz yere basmamak için kalkar kalkmaz tuğlayla teyemmüm ettiğini, abdesthaneye kadar böyle gittiğini söyler. Bu dinen lazım değildir. Fakat Sultan Abdülhamid’in dini hassasiyetini göstermektedir.


8 Haziran 2024 Cumartesi
Alakalı Başlıklar