İslamiyette rakamların veya sayıların bir hikmeti veya manası var mıdır?
Bazı ibadetler muayyen sayıda bildirilmiştir. Bu bir şifre gibidir. Buna riayet etmelidir, az veya çok yapmamalıdır. Hikmeti bilinemez. Bazı sayılar mübalağa bildirir, 100 şehit, 70 umre sevabı gibi. Bunun haricinde sayılara mana vermek, hele dini ibarelerin sayı kıymetine bakarak gayba dair hüküm çıkarmak caiz değildir. İyi işleri tek sayıda yapmak övülmüştür. “Allah tektir teki sever” buyuruldu.


5 Haziran 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar