Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten sonra şeriate göre vefatına kadar esir halife mevkiinde miydi?
Halife düşman tarafından esir edilse bile halifeliği devam eder. Bütün Müslümanlara onu kurtarmak vecibesi terettüp eder. Eğer kurtarmaktan ümit kesilirse, halife inizal etmiş sayılır ve yerine yeni bir halife tayin edilir. Buna kuhre denir. Meşru halife haksız yere tahtan indirildikten sonra tahtan indirilmiş olmaz, ölene kadar meşru halife sıfatı devam eder. Bunun yerine hüküm icra edenler baği sayılırlar. Bu sebeple Sultan Beşinci Murad ve Sultan Reşad meşru halife değildir. Kaldı ki zaten icra gücü de ellerinde bulunmuyordu.


5 Haziran 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar